Vad menas med kategori 6?

Korta och långa slag definieras här som utanför +/-13 % av median RR i intervallet. Det är serier av sådana RR som löser ut kriteriet enligt tidigare beskrivning (4 resp 11 RR för fast och slow).

Avsikten med kategori 6 är att identifiera:
 • Korta takykardier/bradykardier som inte täcker hela inspelningen. Båda är intressanta eftersom en registrering som plötsligt blir långsam kan vara en normal episod mellan två snabba sekvenser
 • Korta flimmer
 • Sinusarytmi
Sedan innehåller kategori 6 även fall där rytmen plötsligt blir lite långsammare vilket bara kan bero på att användaren började inspelningen innan pulsen gått ner.
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Jag fick kategori 6 en gång men missade texten efteråt vad jag bör göra.  Finns det risk för mätfel då jag både i mätningar före och efter inte fick diagnosen? Med vänliga hälsningar Jörgen
 • Hej Jörgen,

  Tack för din fråga!

  Gällande pålitligheten i Coalas algoritmer har vi både en hög sensitivitet 98% och hög specificitet 95%. Detta innebär att i 98% av fallen identifierar algoritmerna de avvikande värdena korrekt, samt att i 95% av fallen identifierar algoritmerna de normala mätvärdena korrekt men med det sagt finns det en viss risk för felmarginal.Därför uppmanar vi alltid till att utföra ytterligare mätningar för att bekräfta resultatet.
  Jag bifogar en länk där du kan läsa mer om vad de olika kategorierna innebär https://www.coalalife.com/se/categories/

  Fortsätt att mäta med din Coala och skulle du få upprepande avvikande värden råder vi dig till att kontakta din vårdgivare.

  Trevlig helg!

  Hälsningar,
  Anna  Anna Customer care and support
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.