Vad händer om vidare utredning behövs?

Efter utförd utredning med Hjärtflimmerkollen där kardiologen bedömer att det finns behov till vidare utredning får du information om detta i analyssvaret. För att bli vidare utredd av CityHearts kardiolog finns det olika tillvägagångssätt beroende på vilken region du tillhör, se nedan:

Tillhör du i region Stockholm?
Från och med 1 januari 2021 införde Region Stockholm remisskrav till vårdgivare för vård hos hjärtspecialist. För dig som är skriven i Stockholms län innebär detta att du måste motta en remiss från en vårdgivare efter avslutad utredning med Hjärtflimmerkollen. Detta får du enklast hos din vårdcentral eller husläkare. Med en remiss till CityHearts mottagning kan du fortsätta träffa samma läkare som utförde din utredning tillsammans med Coalas hjärtmonitor.

Är du bosatt utanför Stockholmregion?
För dig som är skriven utanför Stockholmsregion så är det möjligt att söka specialistvård hos CityHeart i Stockholm efter avslutad utredning med Hjärtflimmerkollen. Du behöver ifylla en egenremiss framtagen av CityHeart. Egenremiss hittar du här

Ditt analyssvar från CityHeart kan även ligga till grund för vidare utredning hos din vårdcentral eller vårdgivare där du är listad. Se till att du har tillgång till analyssvaret för vidare utredning när du kontaktar din vårdgivare. 


(Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.