Vad är Coala Care portalen?

Coala Care är en portal som ger läkare och vårdgivare möjlighet att manuellt granska mätningar från Coala. Den säkra Portalen nås genom BankID-inloggning eller med SITHS-kort identifiering.

  • Genom portalen kan du som vårdgivare på distans, analysera och granska din patients EKG-mätningar som är gjorda i hemmet
  • Patientens EKG-mätningar kan sedan utgöra underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör
  • Ta del av tolkningsstöd
  • Envägskommunikation med patient
  • Få EKG-mätningarna i PDF format för att kunna bifoga i patientens journal
  • Fritt antal licenser, vilket gör att flera kollegor på din avdelning kan granska mätningarna
  • Inget program behöver laddas ner, utan smidigt och tillgängligt via din webbläsare
Coala Life (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.