Vad gör jag om Coala visar avvikande mätningar under utredningens gång?

Förmaksflimmer kan komma och gå. Coala är utvecklad för att ge dig som användare bättre förståelse för ditt hjärta genom att mäta i vardagen och få ta del av resultatet av din mätning direkt i Coala-appen. I Hjärtflimmerkollen gör kardiologerna på Cityheart en samlad klinisk bedömning av alla dina registreringar och återkopplar efter utredningsperiodens slut. Därför är det viktigt att fortsätta mäta regelbundet under 14 dagar och inte avsluta din utredning tidigare, även om Coala hittar avvikande värden under mätperioden.

Rytmrubbningar är relativt vanliga. Enstaka extraslag förekommer hos de flesta människor, ger vanligen inga symptom och har ingen prognostisk betydelse. Om Coalan indikerar andra avvikelser än förmaksflimmer kan du göra om mätningen för att säkerställa att analysen är korrekt. Du kan även spara dina mätningar och visa din vårdgivare om du vill få ytterligare hjälp.

Coalan är inte applicerbar på bröstsmärtdiagnostik. Vid akuta bröstsmärtsymptom ska du alltid kontakta sjukvårdsrådgivning eller akutinrättning.
(Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.