Vad kan Coalan indikera för?

Efter utförd mätning med Coala hjärtmonitor visar appen resultatet av mätningen. Coala kan indikera för de allra vanligaste arytmierna, däribland förmaksflimmer. Se bilder nedan där Coalan indikerar för normala värden respektive avvikande värde:

Normalt värde           Avvikande värde


Coalans sensorer fångar och tolkar hjärtats elektriska signaler, signalerna analyseras sedan av smarta algoritmer. Förmaksflimmer detekteras baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG-mätningen. Man kan med fördel använda Coala hjärtmonitor vid intermittenta arytmier och om man vill följa hjärtat över tid.

Klicka på länken för mer information vad Coala kan indikera för samt se de olika kategorierna nedan i tabellen:
https://www.coalalife.com/se/categories/


Anna Customer care and support
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.