Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur länge löper ett Coala abonnemang?

Ett Coala-abonnemang löper med en bindningstid på tolv månader. Du har rätt att säga upp ditt Coala-abonnemang utan angivande av skäl till upphörande vid utgången av bindningstiden. Coala-abonnemanget slutar då att gälla när de tolv månaderna löpt ut.

Efter tolv månader börjar abonnemanget löpa i perioder om tre månader till det då gällande ordinarie priset för aktuellt Coala-abonnemang (exklusive eventuella rabatter). Abonnemanget förnyas automatiskt var tredje månad, och för att inte bli bunden av nästkommande tremånadersperiod måste en uppsägning ske minst tre veckor före innevarande tremånadersperiodens utgång.    

Läs mer om uppsägning av abonnemang i detta inlägg: Hur säger jag upp mitt abonnemang?.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig avseende Coala-abonnemanget utan angivande av skäl med omedelbar verkan.
Coala Life Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.