Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur länge löper ett Coala abonnemang?

Ett Coala-abonnemang löper med en bindningstid på tolv månader. Du har rätt att säga upp ditt Coala-abonnemang utan angivande av skäl till upphörande vid utgången av bindningstiden. Coala-abonnemanget slutar då att gälla när de tolv månaderna löpt ut.

Efter tolv månader börjar abonnemanget löpa i perioder om tre månader till det då gällande ordinarie priset för aktuellt Coala-abonnemang (exklusive eventuella rabatter). Abonnemanget förnyas automatiskt var tredje månad, och för att inte bli bunden av nästkommande tremånadersperiod måste en uppsägning ske minst tre veckor före innevarande tremånadersperiodens utgång.    

Du säger upp Coala-abonnemanget via ditt användarkonto på Webbplatsen. Uppsägning görs genom att du loggar in på Mina Sidor och ändrar inställningarna för Coala App.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.